QAZ ENG RUS

The Colours — you want

ЖАРИЯ ОФЕРТА ШАРТЫ
remalux.kz Интернет дүкені

Бұдан әрі «Интернет-дүкен/Сатушы» деп аталатын, remalux.kz интернет-дүкені мен бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын, интернет-дүкеннің қызметтерін пайдаланушы арасындағы, https://remalux.kz интернет-дүкенінің сайты арқылы тауарларды алу шартын анықтайтын келісім.

ТЕРМИНДЕР ЖӘНЕ АНЫҚТАУЛАР
Сатып алушы - www.remalux.kz сайтында Тапсырысты орналастыру арқылы немесе Тауарды алушы ретінде көрсетілетін, тауарды тек жеке, отбасылық, тұрмыстық және өзге қажеттіліктер үшін пайдалану арқылы тауарды сатып алатын, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес, кез-келген қабілетті жеке тұлға.

Сатушы - «К-КОЛОР» «K-COLOR» ЖШС (БСН 010440005708), Сатып алушы тауарлармен немесе тауарлар үлгісімен тікелей таныстырусыз, remalux.kz сайтында (бұдан әрі - Сайт) ұсынылған тауарлардың сипаттамасымен таныстыру негізінде жасалған бөлшек сауда туралы келісім негізінде тауарларды қашықтықтан сатумен айналысатын ұйым.

Интернет-дүкен - Сатушыға тиесілі Интернет-сайт, онда Сатушы өзінің Сатып алушыларына Тапсырыстарды орналастыру үшін ұсынатын тауарлар, сондай-ақ осы сұранымдарды Сатып алушыларға төлеу және жеткізу шарттары көрсетілген.
Сайт — www.remalux.kz.

Тауар - азаматтық айналымнан алынбаған, Сайтта сатуға ұсынылған және жөнелтуді растау кезінде қол жетімді материалдық әлемнің объектісі.
Тапсырыс - сайтта таңдалған тауарлар тізімінің көрсетілген мекен-жайға жеткізуге Сатып алушының сұранысы.
Жеке кабинет - Сайттағы Сатып алушының жеке парағы, оған кіру үшін логин мен пароль қажет, Сатып алушы және тапсырыстар туралы ақпарат сақталады.
Жеткізу қызметі - Сатушымен келісім бойынша Сатып алушыларға тапсырыстарды жеткізу қызметін көрсететін үшінші тарап.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1. Интернет-дүкен арқылы тауарларға тапсырыс беру кезінде Сатып алушы төменде көрсетілген тауарларды сату шарттарымен (бұдан әрі - Шарттар) келіседі.
1.2. Осы Шарттар, сондай-ақ Сайтта ұсынылған тауарлар туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 395-бабына сәйкес жария оферта болып табылады, ал егер төменде көрсетілген шарттар қабылданса, осы ұсынысты қабылдаған тұлға осы Шарттың талаптарына сәйкес Сатушының тауарына ақы төлейді. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 396-бабының 3-тармағына сәйкес, Сатып алушының Тауарға ақы төлеуі - бұл оферетада көрсетілген шарттар бойынша келісім жасасумен тепе-тең деп саналады.
1.3. Сатып алушы мен сатушы арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің ережелері («Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Заңы), өзге де нормативтік-құқықтық актілер, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы және оларға сәйкес қабылданған өзге де құқықтық актілер қолданылады.
1.4. Сатушы осы Ережелерге өзгертулер енгізу құқығын өзіне қалдырады, осыған байланысты Сатып алушы «Жария оферта шарты» бөлімінде орналастырылған өзгертулерді үнемі бақылауға міндеттенеді.
1.5. Сатып алушы сайтта тапсырыс берудің соңғы кезеңіндегі «Тапсырысты орналастыру» батырмасын басу арқылы Шарттармен келіседі. Толығырақ: https://www.remalux.kz

2. САЙТТА ТІРКЕУ
2.1. Тапсырыс беру үшін Сатып алушыға Сайтта тіркелу ұсынылады.
2.2.Сатушы тіркеу кезінде Сатып алушы ұсынған ақпараттың дәлдігі мен дұрыстығына жауап бермейді.
2.3. Сатып алушы жеке кабинетін тіркеу кезінде көрсетілген логин мен парольді үшінші тұлғаларға бермеуге келіседі. Егер Сатып алушы өзінің логині мен паролінің қауіпсіздігіне немесе оны үшінші тараптардың рұқсатсыз пайдалану мүмкіндігіне қатысты күдік туындаса, Сатып алушы бұл ақпаратты кері байланыс нысаны арқылы Сатушының электрондық поштасына дереу хабардар етуге міндеттенеді.

3. ТАПСЫРЫСТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ МЕН ШАРТТАРЫ
3.1. Сатып алушының тапсырысы келесі жолдармен рәсімделеді: телефон арқылы қабылданады немесе Сатып алушы өзі сайтта тапсырыс орналастырылады.
3.2. Тапсырысты орналастыру кезінде Сатып алушы келесі ақпаратты ұсынуы керек:
- Тапсырыс алушының немесе Сатып алушының толық аты-жөні;
- тапсырысты жеткізу мекен-жайы;
- email;
- байланыс телефоны;
- жеткізу әдісі;
- төлеу әдісі.
3.3. Сатушы себептерді көрсетпей келісім жасаудан бас тартуға құқылы.
3.4. Сатушы Тапсырысты орындау мерзімі бір жұмыс күнінен басталады және ерекше жағдайларда Тапсырыстың орындалу мерзімі тапсырыс берушінің сипаттамасы мен санына байланысты жеке-жеке келісілуі мүмкін. Сатушының қоймасында тапсырыс берілген тауарлардың болуына және Тапсырысты өңдеуге қажетті уақытқа байланысты.
3.5. Сайтта ұсынылған барлық ақпараттық материалдар тек анықтама үшін берілген және Тауардың қасиеттері мен сипаттамалары, соның ішінде түстер сайт арқылы толық жеткізілмейді. Өнімнің түсі нақты түстерден өзгеше болуы мүмкін және бұл фототехниканың, Сатып алушының компьютерінің (басқа құрылғының) түсті көрсетуіне байланысты болады. Егер Сатып алушыда Тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтар туындаса, Тапсырысты орналастырмас бұрын, Сатып алушы сайттағы форма арқылы немесе байланыс телефондары арқылы кеңес сұрауы керек.
3.6. Сатушының қоймасында тапсырыс берілген тауарлар болмаған жағдайда, соның ішінде Сатушының бақылауына жатпайтын себептер болса, Сатушы көрсетілген тауарларды Сатып алушының тапсырысынан алып тастауға және тіркеу кезінде көрсетілген мекен-жайға электронды хабарлама жіберу арқылы, байланыс телефонына SMS немесе қоңырау арқылы хабарлауға құқылы. Хабарландыру әдісін Сатушы таңдайды. Сондай-ақ, Сатушы Сатып алушыға Тапсырыстың толықтылығының өзреуі туралы хабарлауға міндеттенеді.
3.7. Толық немесе ішінара алдын-ала төленген Тапсырыс күшін жойған жағдайда, Сатып алушының өтініші бойынша жойылған Тауардың құнын Сатушыға алдын-ала төленген тәсілімен қайтарады.
3.8. Сатып алушы, егер осы Шарттың ережелеріне сәйкес, тауарды ауыстыруды талап етуге немесе шартты орындаудан бас тартуға құқылы болмаса, Сатушымен берілген тауарларды Сатып алушы толықтай қабылдауға міндетті.
3.9. Барлық өнімдерде таңбаламалар (этикеткалар) қазақ және орыс тілдерінде, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тауар туралы, өндіруші туралы және басқа да ақпарат бар.

4. ЖЕТКІЗУ
4.1. Тауарларды жеткізу тәсілдерін Сатып алушы интернет-дүкеннің менеджерімен келіседі.
4.2. Тапсырыстарды жеткізу - Сатып алушы көрсеткен мекен-жай бойынша немесе Сатып алушы дүкеннен тауарды алып кету арқылы жүзеге асырылады. Жеткізудің келісілген әдісі - Сайтта тапсырыс беру кезінде Сатып алушы таңдаған әдісі.
4.3. Сатушы Сайтта көрсетілген жеткізу мерзімдерін сақтауға бар күшін салады, алайда Сатушының кінәсінен туындамаған күтпеген жағдайларға байланысты жеткізу мерзімі бойынша кешігуі мүмкін.
4.4. Тауардың кездейсоқ жоғалуы немесе кездейсоқ зақымдану қаупі Сатып алушыға Тауар табысталған және Тапсырысты алушы Тапсырыстың жеткізілгенін растайтын құжаттарға қол қойған сәттен бастап ауысады. Тапсырыс жеткізілмеген жағдайда, Сатушы Сатып алушыға алдын ала төлеген және Тапсырыстың жоғалғандығы туралы растауын алғаннан кейін жеткізілетін Тапсырыс құнын өтейді.
4.5. Әрбір Тапсырыстың жеткізу құны оның салмағына, мекен-жайы мен жеткізу әдісіне байланысты жеке есептеледі және Тапсырысты Сайтқа орналастырудың соңғы сатысында көрсетілген.
4.6. Тапсырыс жеткізілгеннен кейін Сатып алушыға немесе Тапсырысты алушы ретінде тағайындалған адамға тапсырылады. Егер жоғарыда аталған адамдар қолма-қол ақшамен жасалған Тапсырысты алуға мүмкіндігі болмаса, тапсырыс туралы ақпаратты (жеткізілім нөмірі және / немесе Алушының атауы) беретін, сонымен қатар Тапсырыстың жеткізушіге толық құнын төлеуге дайын тұлғаға беріледі.
4.7. Алаяқтық жағдайларын болдырмау үшін, сондай-ақ 4.6.тармағында көрсетілген міндеттемелерді орындау үшін, алдын ала төленген Тапсырысты жеткізген кезде, Тапсырысты жеткізуші Алушының жеке басын куәландыратын құжатты сұрауға, сондай-ақ Тапсырыс қабылдағаны туралы Алушы берген құжаттың түрі мен нөмірін көрсетуге құқылы. Сатушы Алушының жеке ақпаратының құпиялылығына және қорғалуына кепілдік береді.
4.8. Тапсырысты табыстау кезінде Сатып алушы Тауардың сыртқы түрін және қаптамасын, Тауарлар санын, толықтығы мен ассортиментін тексеруі қажет.
4.9. Сатып алушы Тапсырыстың дайындығы туралы хабардар болған сәттен бастап, Тапсырысты Сатушының сауда орнынан алып кету уақыты - 3 (үш) күнтізбелік күннен аспайды.
4.10. Шарттың 4.9-тармағында көрсетілген мерзім ішінде Тапсырысты алмауы Сатып алушының сатып алу-сату шартынан бас тартуы болып саналады және Тапсырыс күшін жоғалтады. Егер қабылданбаған Тапсырыс алдын-ала төленген болса, қаражат Шарттың 3.7 тармағында белгіленген тәртіппен Сатып алушыға қайтарылады.
4.11. Тапсырысты қабылдау сәтінде Сатып алушы тапсырыстан бас тартса, жеткізудің толық құнын төлеуге міндетті (Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 450-бабының 3-тармағы, «Сауда қызметін реттеу туралы» Қазақстан Республикасы заңының 25-бабының 5-тармағы негізінде).

5. ТАУАРДЫҢ БАҒЫСЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ӘДІСТЕРІ
5.1. Интернет-дүкендегі тауарлардың бағасы теңгемен көрсетілген.
5.2. Сайтта көрсетілген тауарлардың бағасын интернет-дүкенмен біржақты түрде өзгертілуі мүмкін, ал Сатып алушы төлеген тауарлардың бағасы өзгермейді.
5.3. Тауардың бағасы Тапсырысты орналастырудың соңғы сатысында көрсетілген және «Тапсырысты орналастыру» батырмасын басу кезінде жарамды. Сонымен қатар, Сатып алушы тапсырыс бергеннен кейін Тауардың бағасы өзгермейді. Интернет-дүкендегі өнімнің бағасы дүкендегі бағадан өзгеше болуы мүмкін. Интернет-дүкеннің бағасы тек интернет-дүкен арқылы орналастырылған тапсырыстар үшін қолданылады.
5.4.Сайтта Тауарды төлеу әдістері көрсетілген. Сатып алушы (жеке тұлға) тапсырысын интернет-дүкенде таңдаған тәсілмен төлейді. Заңды тұлға тапсырыс берген жағдайда, төлем шоты негізінде, төлемді банктік аударым арқылы жүзеге асырады. Сатушының шотына қаражат түскеннен кейін, интернет-дүкеннің менеджері Сатып алушымен жеткізу уақыты туралы келіседі.
5.5. Тауарды алдын-ала төлеген жағдайда, Тапсырыс Сатушының банктік шотына қаражат түскеннен кейін өңдеуге қабылданады. Сонымен қатар, Тапсырысқа арналған тауарлар резервке қойылмайды және Сатушы Тапсырысты орналастырған кезде Сатушының қоймасында тауардың болуына кепілдік бере алмайды, нәтижесінде Тапсырысты өңдеу уақыты артуы мүмкін.
5.6 Төлем жасау кезінде банктік карталарды заңсыз пайдалану жағдайларын алдын алу үшін, сайтта орналастырылған және банк картасымен алдын-ала төленген барлық тапсырыстар Сатушымен тексеріледі. Сатушы Тапсырысты кез-келген себепсіз жоюға құқылы. Тапсырыстың құны алдын-ала төлем жасалған банк картасына қайтарылады.
5.7. Тапсырыс веб-сайтта төлеген жағдайда, Сатып алушы көрсеткен электрондық пошта мекен-жайына электронды чек жіберіледі.

6. ТАУАРДЫ ЖӘНЕ ТӨЛЕНГЕН АҚША ҚАРАЖАТЫН ҚАЙТАРУ
6.1. Тиісті сапалы тауарды қайтару келесі жағдайларда жүзеге асырылады:
- Сатып алушы тапсырыс берілген тиісті сапалы тауардан алғанға дейін кез-келген уақытта, ал Тауарды алғаннан кейін - егер ол қолданылмаса, тұтынушылық қасиеттері, пломбалары, затбелгі түгел болған жағдайда күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде бас тартуға құқылы. Сонымен қатар, егер тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат жоғалған болса немесе қандай да бір себептермен тұтынушыға берілмеген болса, Сатып алушы Сатушыдан сатып алу фактісін дәлелдеген жағдайда, тауар айырбасталады немесе қайтарылады.
- Егер көрсетілген тауарларды тек Сатып алушы пайдалана алатын болса, Сатып алушы жеке анықталған қасиеттері бар сапалы тауардан бас тартуға құқылы емес.
- Егер Сатып алушы 6.1 тармаққа сәйкес тауардан бас тартса, Сатушы Сатып алушыдан қайтарылған тауарды жеткізуге кеткен шығындарды қоспағанда, тауарлардың құнын Сатушының жазбаша өтініші мен тауарды алған күннен бастап 10 (он) банктік күннен кешіктірмей қайтарып береді.
- Егер Сатып алушы тауарды айырбастағысы келсе, ал Сатушыда ұқсас тауар болмаса, Сатып алушы сатып алу туралы шартты орындаудан бас тартуға және көрсетілген тауарлар үшін төленген ақшаны қайтаруды талап етуге құқылы. Сатушы қайтарылған тауарлар үшін төленген соманы тауар қайтарылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтаруға міндетті.
6.2. Сапасы төмен тауарларды қайтару келесі жағдайларда жүзеге асырылады:
- Сатып алушы сапасыз тауарларды сатушыға қайтарып, 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы. Сатып алушы сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сапасыз тауарларды ауыстыруды немесе кемшіліктерді жоюды талап етуге құқылы.
- Егер Сатып алушы шарттан бас тартса және 6.2 тармаққа сәйкес тауар үшін төленген ақшаны қайтару туралы талап қойса, Тауардың құны Сатып алушыға ҚР заңнама нормаларына сәйкес қайтарылады.
6.3. Ақша қаражатын қайтару:
- Төленген тауарды алғанға дейін тапсырыс жойылса, Сатушы төленген ақшаны Сатып алушыға қайтарады.
- Сатып алушы Тауарды қайтарған кезде ақша Сатып алушының өтініші негізінде қайтарылады. Банк картасымен Тауарды төлеген кезде, ақша төлем жасалған банк картасына аударым арқылы қайтарылады. Егер төлем жасалған карточкаға ақшаны қайтару мүмкін болмаса, Сатып алушы төлем жасалған картаға ақшаны қайтарудың мүмкін еместігі туралы, қайтаруға арналған төлем деректерін көрсетіп арыз ұсынады. Төлем картамен төлеген кезде қолма-қол ақшаны қайтару жүргізілмейді.
- Ақшаны қолма-қол ақшамен қайтарған кезде Сатып алушы жеке куәлігін немесе жеке басын куәландыратын құжатты ұсынуы қажет.
6.4. Сатушының сұрыптау (қайта сұрыптау) талаптарын бұзған жағдайдағы тәртібі:
- Егер тауарлар ассортимент шарттарын бұза отырып берілсе, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 421-бабының ережелері қолданылмайды.
- Егер Тапсырыста тауардың ассортиментіне (қайта сұрыптау) сәйкес келмейтіні анықталса, Сатып алушы Тапсырысты алу кезінде тауардан бас тартуға және Тапсырыста қарастырылған ассортименттегі өнімді ауыстыруды немесе іс жүзінде берілмеген тауарлардың орнын толтыруды талап етуге құқылы.
- Сатып алушыға ассортимент шарттары бұзылып жеткізілген тауарлар Сатушыға қайтарылады. Егер Сатып алушы осы өнімді қабылдаса, Сатушы Сатып алушыдан осы өнімді Сайтта осы өнімге сатушы белгілеген бағамен төлеуді талап етуге құқылы.
- Сұрыптауға сәйкес келмейтін тауарларды ауыстыру жаңа тапсырысты орналастыру арқылы жүзеге асырылады.
- Егер тауарды ауыстыру мүмкіндігі болмаса, Сатушы Сатып алушыға тіркеу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына хабарлама жіберу арқылы хабарлайды, ал тауарлар үшін төленген қаражатты 6.4-тармақта көрсетілген тәртіппен қайтарады.
- Сатып алушы берілмеген тауарлар үшін төлеген қаражатты Сатып алушыдан қайтаруға жазбаша өтініш алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтарылады. Тауар үшін төленген соманы қайтаруы төлем жасалған тәсілмен жүзеге асырылады.
6.5. Сатушының сандық талаптарды бұзған жағдайдағы тәртібі:
- Тапсырысты беру кезінде Сатып алушы Тапсырыстағы Тауарлардың санын тексеруге міндетті. Егер Сатып алушы Тапсырысты тапсыру кезінде Тауарлардың саны арасында сәйкессіздіктер болса, Сатып алушы Сатушының немесе тасымалдаушының өкілінің қатысуымен санындағы сәйкессіздік туралы актіні жасауға міндетті.
- Егер Сатушы Сатып алушыға Тапсырыста (жеткізілмеген) белгіленгеннен аз мөлшерде тауар берсе, Сатып алушы Тапсырысты беру кезінде Тапсырысқа сәйкес келетін бөлігінде Тауарды қабылдауға және жоқ Тауарлардың орнын толтыруды талап етуге құқылы, егер жоқ тауарлар төленген болса, жетпеген тауарларға қатысты Тапсырыс беруден бас тартуға құқылы.
- Жетіспейтін тауарларды беру тараптардың келісімі бойынша, Сатушымен немесе Сатып алушымен жаңа Тапсырыс беру арқылы жүзеге асырылады, егер Сатып алушы сәйкессіздік актісін ұсынса (Жетіспейтін тауар туралы акт). Егер жетіспейтін Тауарды тапсыру мүмкін болмаса, Сатушы Сатып алушыға тіркеу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекен-жайына хабарлама жіберу арқылы хабарлайды, ал жоғалған тауарлар үшін нақты төленген қаражатты Сатып алушыдан жазбаша өтініш алған сәттен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде қайтарылады, сәйкессіздік туралы акт негізінде. Тауар үшін төленген соманы қайтару төлем жасалған тәртіппен жүзеге асырылады.
- Сатып алушы Актіні ресімдеу туралы 6.5 тармағын бұзған жағдайда, Сатушы Сатып алушыға берілген тауарлардың санына қатысты талаптарды қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

7. АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАР
7.1. Сайтта ұсынылған барлық материалдар, оның ішінде барлық мазмұндар, ақпараттар, фотосуреттер, суреттер, сызбалар, атаулар мен логотиптер «K-COLOR» «K-COLOR» ЖШС-нің меншігі болып табылады және авторлық және сауда белгілері туралы заңмен және басқа да зияткерлік меншік туралы құқықтармен қорғалады.
Материалдар тек жеке, коммерциялық емес мақсатта қолдануға арналған. «K-COLOR» «K-COLOR» ЖШС-нің алдын-ала жазбаша рұқсатынсыз сайттың мазмұны өзгертілмейді, көшірілмейді, жаңғыртылмайды, сатуға қойылмайды, жалға берілмейді, толықтырылмайды немесе кез-келген басқа жолмен пайдаланыла алмайды.

8. КЕПІЛДІКТЕР ЖӘНЕ ЖАУАПКЕРШІЛІК
8.1. Сатушы сайтта тапсырыс берілген Тауарларды дұрыс пайдаланбау салдарынан Сатып алушыға келтірілген залал үшін жауап бермейді.
8.2. Сатушы Сайтқа сілтемелері бар сайттардың мазмұны мен жұмысына жауап бермейді.
8.3. Сатушы, Сатып алушыны алдын-ала ескертпей, өзінің Сатып алушымен қарым-қатынасынан туындайтын құқықтары мен міндеттерін үшінші тұлғаларға беруге, аударуға құқылы.
8.4. Сатып алушыдан сұрақтар мен шағымдар туындаған жағдайда, ол Сайттағы кері байланыс нысаны арқылы байланысуы қажет. Тараптар барлық туындайтын дауларды келіссөздер арқылы шешуге тырысады, егер келісімге қол жеткізілмесе, дау Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сот органдарына жіберіледі.
8.5. Сотпен осы Ереженің кез-келген тармағының жарамсыз деп тануы, қалған тармақтардың жарамсыздығына әкеп соқпайды.

9. ҚҰПИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ДЕРБЕС АҚПАРАТТЫ ҚОРҒАУ
9.1. Тапсырысты орналастыру немесе Жеке кабинетті тіркеу кезінде дербес деректерді ұсыну арқылы Сатып алушы, Сатушымен оларды өңдеуге, соның ішінде тауарлар мен қызметтерді Сатушыға ұсынуға келіседі.
9.2. Егер Сатып алушы өзінің дербес деректерін өңдеуді қаламаса, ол Сайттағы кері байланыс нысаны арқылы Сатушыға хабарласуы керек. Бұл жағдайда Сатып алушыдан алынған барлық ақпарат (логин мен пароль) Сатушының мәліметтер базасынан жойылады.
9.3. Сатып алушы ұсынған және Сатушы алған ақпаратты пайдалану.
9.3.1 Сатушы келесі жағдайларда ақпаратты пайдаланады:
- Сатып алушыны Сайтта тіркеуге;
- Сатып алушы алдындағы міндеттемелерін орындау үшін;
- Сайттың жұмысын бағалау және талдау үшін.
9.3.2. Сатушы Сатып алушыға жарнамалық және ақпараттық сипаттағы хабарлама жіберуге құқылы. Егер Сатып алушы Сатушыдан хабарлама алғысы келмесе, Сатушы жіберген хаттағы тиісті сілтемені «басу» арқылы жазылудан бас тартуы керек. Кіру үшін пайдаланушы аты мен парольді енгізу керек.
9.4. Сатушымен алынған ақпаратты ашу:
9.4.1. Сатушы Сатып алушыдан алынған ақпаратты жарияламауға келіседі. Сатушы Сатып алушы алдындағы міндеттемелерді орындау үшін, Сатушымен келісім негізінде әрекет ететін агенттер мен үшінші тұлғаларға ақпарат ұсынуы бұзушылық болып саналмайды.
9.4.2. Заңның талаптарына сәйкес ақпаратты ашу, міндеттемелерді бұзуға жатпайды.
9.5. Сатушы "cookies" технологиясын пайдалануға құқылы. "Cookies" файлдары құпия ақпаратты қамтымайды және үшінші тұлғаларға берілмейді.
9.6. Сатушы Сайтқа келушінің IP-мекен-жайы туралы ақпарат алады. Бұл ақпарат келушіні анықтау үшін пайдаланылмайды.
9.7. Сатушы Сайтта Сатып алушымен жарияланған ақпарат үшін жауап бермейді.
9.8. Сатып алушының логині мен паролі үшінші тарапқа белгілі болғандықтан, Сатып алушыға келтіретін шығындар үшін Сатушы жауап бермейді.
9.9. Егер Сатушы Сатып алушының тіркеулік жазбасы үшінші тараптармен немесе зиянды бағдарламамен пайдалануына күдіктенсе, Сатушы Сатып алушының паролін тіркеу кезінде көрсетілген электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберіп, біржақты тәртіпте өзгертуге құқылы.