QAZ ENG RUS

The Colours — you want

ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТ

Құпиялық саясат (әрі қарай - Саясат) - «К-КОЛОР» «K-COLOR» ЖШС пайдаланушыдан https://remalux.kz сайтына (бұдан әрі - Сайт) кіріп, оның қызметтерін пайдаланған кезде алатын дербес деректерге қатысты әрекет етеді; сонымен қатар пайдаланушының деректерін өңдеуі және қорғалуы қалай жүргізілетінін түсіндіреді.

1. ТЕРМИНДЕРДІ АНЫҚТАУ
1.1 Осы құпиялылық саясатта келесі терминдер қолданылады:
1.1.1. Сайттың әкімшілігі (бұдан әрі - Әкімшілік) - дербес деректерді ұйымдастыратын және (немесе) өңдейтін, сонымен қатар мақсаттарын анықтайтын, өңделетін дербес деректердің құрамын, дербес деректермен орындалатын әрекеттерді (операцияларды), «К-КОЛОР» «K-COLOR» ЖШС атынан әрекет ететін remalux.kz интернет-дүкенін басқаруға уәкілетті қызметкерлер.
1.1.2. Дербес деректер - жеке тұлғаға (жеке деректердің субъектісіне) тікелей немесе жанама түрде қатысты кез-келген ақпарат.
1.1.3. Дербес деректерді өңдеу - жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), алу, беру (тарату, қол жеткізу), иесіздендіру, оқшаулау, жою, автоматтандыру құралдарын қолдана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай-ақ орындалатын кез-келген әрекет (операция).
1.1.4. Дербес деректердің құпиялылығы - Оператормен немесе дербес деректерге қол жеткізе алатын басқа тұлғамен дербес деректердің субъектісінің келісімінсіз немесе басқа да заңды негіздердің болуынсыз олардың таратылуына жол бермеу туралы талаптардың орындалуы.
1.1.5. Remalux.kz интернет-дүкенінің сайты (бұдан әрі - Сайт) - бұл Интернетке бірегей мекен-жайда (URL): remalux.kz орналастырылған өзара байланысты веб-беттердің жиынтығы.
1.1.6. Сайттың пайдаланушысы (бұдан әрі - Пайдаланушы) - бұл Интернет-дүкеннің сайтына Интернет арқылы қол жетімді және веб-сайттың ақпаратын, материалдары мен өнімдерін пайдаланатын адам.
1.1.7. Cookies — веб-сервермер жіберілген және пайдаланушының компьютерінде сақталған, веб-клиент немесе веб-шолғыш әрдайым HTTP-сұрауында сәйкес сайттың бетін ашқан кезде веб-серверге жіберетін мәліметтердің кішкене бөлігі.
1.1.8. IP-адрес - Пайдаланушы Интернет-дүкенге кіре алатын компьютерлік желідегі тораптың ерекше желілік адресі.
1.1.9. Тауар - Пайдаланушы сайтта тапсырыс беріп, төлем жүйелері арқылы төлейтін өнім.

2. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
2.1. Пайдаланушымен remalux.kz сайтының Интернет-дүкенін пайдалану осы Құпиялылық саясатын және Пайдаланушының жеке деректерін өңдеу шарттарын қабылдауын көрсетеді.
2.2. Құпиялылық саясатының шарттарымен келіспеген жағдайда Пайдаланушы Сайт қолдануын тоқтату керек.
2.3. Бұл құпиялылық саясаты «K-COLOR» «K-COLOR» ЖШС меншігіндегі сайтқа қолданылады. Пайдаланушы интернет-дүкеннің веб-сайтындағы сілтемелерді басуы арқылы, үшінші тараптың веб-сайттарын өтуін интернет-дүкен бақыламайды және ол үшін жауапкершілік көтермейді.
2.4. Әкімшілік Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің дұрыстығын тексермейді.

3. ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТТЫҢ МӘНІ
3.1. Осы Құпиялылық саясат Сайтта тіркелу кезінде, ақпараттық e-mail жазылу кезінде немесе тапсырыс беру кезінде Әкімшіліктің сұрауы бойынша Пайдаланушы ұсынатын дербес деректердің құпиялығын сақтау режимін қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерін белгілейді.
3.2. Осы Құпиялылық саясатына сәйкес өңдеуге рұқсат етілген дербес деректерді Пайдаланушы Сайттағы нысандарды толтыру арқылы береді және келесі ақпаратты қамтиды:
3.2.1. Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;
3.2.2. Пайдаланушының ұялы және/немесе байланыс телефондары;
3.2.3. электрондық пошта мекенжайы (e-mail);
3.2.4. тауарларды жеткізу мекен-жайы (қажет болған жағдайда).
3.3. Интернет-дүкен HTTPS арқылы берілетін деректерге SSL-шифрлау кілтін қолданады және осылайша парақшаға кірген кезде автоматты түрде жіберілетін деректер қорғалады.
3.3.1. Cookie файлдарын өшіру, авторизацияны қажет ететін сайттың бөліктеріне кіре алмауына әкеледі.
3.3.2. Интернет-дүкен өз келушілерінің IP-мекен-жайлары туралы статистиканы жинайды. Бұл ақпарат техникалық ақаулардың алдын алу, анықтау және шешу үшін қолданылады.
3.4. Жоғарыда көрсетілмеген кез-келген басқа жеке ақпарат (кіру тарихы, пайдаланылған шолғыштар, операциялық жүйелер және т.б.), Құпиялылық саясатының 5.2. және 5.3. тармақшаларындағы қарастырылған жағдайларды қоспағанда, сенімді сақталады және таратылмайды.

4. ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТЫН ЖИНАУ МАҚСАТТАРЫ
4.1. Әкімшілік Пайдаланушының дербес деректерін келесі мақсаттарда пайдалана алады:
4.1.1. Сайтта тіркелген Пайдаланушыны одан әрі авторизациялау, тапсырыс беру және басқа әрекеттер үшін сәйкестендіру.
4.1.2. Пайдаланушыға Сайттың жеке мәліметтеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету.
4.1.3. Пайдаланушымен кері байланысты орнату, соның ішінде Сайтты пайдалануға, қызметтерді ұсынуға және Пайдаланушының сұраныстары мен өтініштерін өңдеуге қатысты хабарламалар, сұраныстар жіберу.
4.1.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін Пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.
4.1.5. Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің нақтылығы мен толықтығын растау.
4.1.6. Егер Пайдаланушы есептік жазбаны құруға келісім берсе, Сайттың бөліктерін пайдалану үшін есептік жазбаны құру.
4.1.7. Пайдаланушыға электрондық пошта және/немесе ұялы телефондағы SMS-жіберілім арқылы хабарламалар жіберу.
4.1.8. Сайтты пайдаланумен байланысты мәселелер туындаған кезде Пайдаланушыға тиімді техникалық қолдауды қамтамасыз ету.
4.1.9. Пайдаланушыға, келісімі бойынша, өзінің ұсыныстарын, баға ұсыныстарын, ақпараттық бюллетеньдерді және remalux.kz Интернет-дүкенінің сайтының атынан басқа да ақпаратты ұсыну.
4.1.10. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық қызметті жүзеге асыру.

5. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ МЕРЗІМІ ЖӘНЕ ӘДІСТЕРІ
5.1. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімі шектеусіз, кез-келген заңды тәсілмен, соның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалану немесе осындай құралдарды пайдаланбай дербес ақпараттық жүйелерде жүзеге асырылады.
5.2. Пайдаланушы дербес деректерді Әкімшілікпен үшінші тұлғаларға, соның ішінде: курьерлік қызметтерге, пошта ұйымдарына (соның ішінде электронды), байланыс операторларына, Сайтта орналастырылған Пайдаланушының тапсырысын орындау, соның ішінде Тауарларды, құжаттарды, sms немесе электрондық пошта хабарламалары жеткізуді жүзеге асыру мақсатында беруге құқылы екендігімен келіседі.
5.3. Пайдаланушының дербес деректері Қазақстан Республикасының мемлекеттік билік органдарына Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген негіздер мен тәртіп бойынша ғана берілуі мүмкін.
5.4. Дербес деректердің жоғалу немесе ашылу жағдайында Әкімшілік Пайдаланушыны дербес деректердің жоғалуы немесе ашылуы туралы хабардар етпеуге құқылы.
5.5. Әкімшілік Пайдаланушының дербес ақпаратын санкцияланбаған немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, шектеулерден, көшіруден, таратудан, сондай-ақ үшінші тұлғалардың басқа да заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолданады.
5.6. Әкімшілік Пайдаланушымен бірге Пайдаланушының дербес деректерін жоғалту немесе жариялау нәтижесінде болатын шығындардың немесе басқа да жағымсыз салдардың алдын алу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

6. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ
6.1. Пайдаланушы құқылы:
6.1.1. Сайтты пайдалануға қажетті дербес деректерді беру туралы шешім қабылдауға және оларды өңдеуге келісім беруге.
6.1.2. Берілген ақпарат өзгерген жағдайда дербес деректер туралы ақпаратты жаңартуға, толықтыруға.
6.1.3. Пайдаланушы Әкімшіліктен өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты алуға құқылы, егер мұндай құқық Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шектелмеген болса. Пайдаланушы Әкімшіліктен өзінің жеке деректерін нақтылауды, оларды шектеуді немесе жоюды талап етуге құқылы, егер жеке мәліметтер толық емес, ескірген, нақты емес, заңсыз алынған немесе мәліметтерді өңдеу мақсатымен қажет болмаса, сонымен қатар заңда қарастырылған шараларды қолдануға құқылы.
6.2. Әкімшілік міндетті:
6.2.1. Алынған ақпаратты осы құпиялылық саясатының 4-тармағында көрсетілген мақсаттар үшін ғана пайдалануға.
6.2.2. Осы Құпиялылық саясатының 5.2. және 5.3. тармақшаларын қоспағанда, Пайдаланушының алдын-ала жазбаша рұқсатынсыз құпия ақпараттың құпия болуын, жария етілмеуін, сондай-ақ пайдаланушының берілген дербес деректерін сатпауға, айырбастауға, жарияламауға және басқа жолмен жария етуге тыйым салынады.
6.2.3. Пайдаланушының дербес деректерінің құпиялылығын қорғау үшін іскерлік айналымындағы осындай ақпаратты қорғау үшін әдетте қолданылатын сақтық шараларын қолдануға.
6.2.4. Пайдаланушыға қатысты күмәнді дербес деректер немесе заңсыз әрекеттер анықталған жағдайда, Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің/ дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органының өтініші немесе сұрату сәтінен бастап дербес деректерді оқшаулауға.

7. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
7.1. Осы Құпиялылық саясатының 5.2., 5.3. және 7.2. тармақшаларында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, өз міндеттемелерін орындамаған Әкімшілік, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Пайдаланушының дербес деректерді заңсыз пайдалануына байланысты келтірген залалы үшін жауап береді.
7.2. Құпия ақпараттың жоғалуы немесе ашылуы жағдайында Әкімшілік келесідей жағдайларда жауап бермейді:
7.2.1. Ақпарат жоғалғанға дейін немесе ашылмай тұрып жария болған.
7.2.2. Ақпарат Әкімшілік алғанға дейін үшінші тарапқа белгілі болған жағдайда.
7.2.3. Ақпарат Пайдаланушының келісімімен жарияланған жағдайда.
7.3. Пайдаланушы Қазақстан Республикасы заңнамасының, оның ішінде жарнама туралы, авторлық құқық пен сабақтас құқықтарды қорғау туралы, тауарлық белгілер мен қызмет көрсету таңбаларын қорғау туралы заңдардың талаптарының сақталуына, бірақ айтылғандармен шектелмей, материалдардың мазмұны мен нысаны үшін толық жауап береді.
7.4. Әкімшілік Сайтта қамтылған немесе ол арқылы берілетін кез-келген байланыс деректерін сақтаудың, жоғалтудың немесе жаңылудың салдарынан Пайдаланушыға келтірілген залал үшін жауапты болмайды.
7.5. Әкімшілік келесідей тікелей немесе жанама шығындар үшін жауапты емес: Сайтты немесе белгілі бір қызметтерді пайдалану немесе пайдалану мүмкін еместігі үшін; Пайдаланушының коммуникацияларына рұқсатсыз қол жеткізу үшін; Сайттағы кез-келген үшінші тараптың мәлімдемесі мен әрекеті үшін.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ
8.1. Пайдаланушы мен Әкімшілік арасындағы қатынастарға байланысты даулар бойынша сотқа шағымдану алдында міндетті түрде шағым беру қажет (жазбаша ұсыныс немесе дауды өз еркімен шешу туралы электронды ұсыныс).
8.2. Талап алушы талап алған күннен бастап күнтізбелік 20 күн ішінде талапкерге шағымды қарау нәтижелері туралы жазбаша немесе электронды түрде хабарлайды.
8.3. Егер келісімге қол жеткізілмесе, дау Алматы қаласының Төрелік сотына жіберіледі.
8.4. Осы Құпиялылық саясатына, Пайдаланушы мен Әкімшіліктің арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

9. ҚОСЫМША ШАРТТАР
9.1. Әкімшілік Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына өзгерістер енгізуге құқылы.
9.2. Жаңа Құпиялылық саясат, егер Құпиялық саясатының жаңа нұсқасында өзгеше көзделмесе, ол сайтта жарияланған кезден бастап күшіне енеді.